ลงทะเบียนติวทบทวน


ภาคการศึกษา 1/2561 (กลางภาค)

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการลงทะเบียนติว
C Programming (TU156)

Python Programming (CN101)

*หากสนใจติว 2 วิชากรุณาลงทะเบียนทั้งสองวิชา

*มีข้อสงสัยข้อมูลติดต่ออยู่ขวามือ


เอกสารเสมือนประกอบการสอบ สำหรับใช้ติว
C Precedence Table

Python Precedence Table

ASCII Table

Codeblock Download

*จะใช้ตารางของอาจารย์ก็ได้หมือนกัน สำหรับตาราง ASCII ให้ Section ภาษา C Print มาด้วย

*สำหรับตาราง ASCII สามารถใช้กับ Code Unicode/UTF8 ของ Python ได้เหมือนกันCOLONEL TECHNOLOGY


Main Website are on under Maintenance!


Meet Futuristic Sites Sooner !


Acting Second Lieutenant Promsurin Phutthammawong
CN15 ENGR26 TU82 OSKR18 ACT#10527

Contact SOS: (+66) 062-546-1939